Waarom aanbesteden meer is dan alleen regels volgen

Waarom aanbesteden meer is dan alleen regels volgen

29 March 2024 Off By Vinthe

Als we het over aanbestedingen hebben, denken veel mensen direct aan een wereld vol strenge regels en ondoorgrondelijke procedures. Maar wie verder kijkt, ziet dat aanbesteden eigenlijk een strategisch spel is waarbij de slimste speler niet per se degene is die de regels het beste kent, maar degene die ze het slimst toepast. Het gaat erom een plan zo te ontwerpen dat het niet alleen voldoet aan de eisen, maar ook uitspringt tussen de concurrentie.

Natuurlijk zijn de regels belangrijk – ze zorgen voor eerlijkheid en transparantie in het proces. Maar ze bieden ook kansen. Kansen om als bedrijf te laten zien wat je uniek maakt en hoe je meerwaarde biedt voor de opdrachtgever. Een succesvolle aanbesteding kan ook een positieve impact hebben op lokale gemeenschappen en economieën, door bijvoorbeeld lokale werkgelegenheid te bevorderen of duurzame praktijken te stimuleren.

De basis van aanbestedingsregelgeving uitgelegd

Aanbestedingsregelgeving kan behoorlijk complex zijn, met verschillende regels op Europese en nationale niveaus. De Europese Unie heeft bepaalde drempelwaarden ingesteld voor overheidsopdrachten om te bepalen wanneer een aanbesteding Europees moet worden uitgeschreven. Deze regels zijn bedoeld om een gelijk speelveld te creëren voor bedrijven binnen de EU en om corruptie tegen te gaan.

Op nationaal niveau, zoals in Nederland, wordt deze regelgeving verder aangevuld en gespecificeerd. Zo kennen we bijvoorbeeld de Aanbestedingswet, die onder andere de vier basisprincipes van non-discriminatie, gelijkheid, transparantie en proportionaliteit bevat. Vooral het principe van proportionaliteit, vastgelegd in de gids proportionaliteit, speelt een belangrijke rol. Deze gids helpt inschrijvers en aanbestedende diensten om op een eerlijke en evenredige manier met elkaar om te gaan.

Het belang van de gids proportionaliteit

De Gids Proportionaliteit is onmisbaar in het tenderproces. Het zorgt ervoor dat de eisen die aanbestedende diensten stellen in verhouding staan tot het project. Dit betekent dat je als inschrijver niet wordt overstelpt met onredelijke eisen die niets toevoegen aan het resultaat of de kwaliteit van je werk. Het is een document dat je helpt om je tendermanagement efficiënter en effectiever in te richten.

Slimme strategieën voor succesvolle aanbestedingen

Een goed begin is het halve werk, en dat geldt zeker voor aanbestedingen. Een grondige marktanalyse en duidelijke bepaling van wat je als organisatie nodig hebt, is essentieel. Het draait allemaal om het vinden van die sweet spot waar jouw sterke punten als bedrijf samenvallen met de behoeften van de opdrachtgever.

Daarnaast is het vormen van strategische partnerschappen en samenwerkingen cruciaal. Door samen te werken met partners die aanvullende vaardigheden of middelen hebben, kun je een sterkere propositie neerzetten. Dit soort collaboratieve aanpakken kunnen het verschil maken tussen een goede tender en een winnende tender.

Veelgemaakte fouten bij aanbestedingen en hoe ze te vermijden

Het pad naar een succesvolle aanbesteding is bezaaid met valkuilen. Een veelvoorkomende fout is het onderschatten van de gestelde EMVI-criteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Bedrijven richten zich vaak te veel op prijs, terwijl kwaliteit minstens zo belangrijk is. Ook wordt er soms niet genoeg tijd gestoken in het echt begrijpen van wat de klant wil – wat resulteert in een voorstel dat langs elkaar heen praat.

Een andere misstap is het niet naleven van de formele eisen of deadlines, wat kan leiden tot uitsluiting voordat je überhaupt beoordeeld bent op inhoud. Zorg dus altijd dat je administratie op orde is en dat je ruim op tijd bent met je inschrijving.

Toekomstperspectieven van aanbestedingen

De wereld van aanbestedingen staat niet stil; innovatie en duurzaamheid worden steeds belangrijkere thema’s. Aanbestedende diensten kijken niet meer alleen naar de kosten op korte termijn, maar ook naar wat een project op lange termijn voor milieu en maatschappij betekent.

In deze evoluerende markt is er ruimte voor bedrijven die proactief inspelen op deze veranderingen en hun tendermanagement daarop afstemmen. Door nu al rekening te houden met duurzaamheidsdoelen en innovatieve oplossingen kun je als bedrijf vooroplopen in de toekomstige aanbestedingsmarkt.