7 manieren om te controleren of uw werknemers tevreden zijn (en wat te doen als dat niet zo is)

7 manieren om te controleren of uw werknemers tevreden zijn (en wat te doen als dat niet zo is)

18 February 2023 Off By Vinthe

Als werkgever is het uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat uw werknemers tevreden zijn met hun werk en hun werkomgeving. Gelukkige en tevreden werknemers zijn productiever, meer betrokken en blijven langer in dienst.

Er zijn een paar belangrijke manieren om bij uw werknemers na te gaan hoe tevreden ze zijn. Hier zijn er zeven:

1. 1-op-1 vergaderingen

Eén-op-één gesprekken zijn een goede manier om regelmatig met uw werknemers te praten. Niet alleen bieden ze u de gelegenheid om rechtstreeks van uw werknemers te horen hoe ze zich voelen, maar ze geven werknemers ook de kans om eventuele zorgen of suggesties te uiten.

2. Werknemersonderzoeken

Werknemersenquêtes zijn een andere uitstekende manier om uw werknemers te polsen over hun gevoelens. Enquêtes kunnen worden gebruikt om specifieke vragen te stellen over tevredenheidsniveaus, of ze kunnen meer algemeen van aard zijn. Hoe dan ook, ze zijn een waardevol instrument voor werkgevers.

3. Exit-interviews

Exitgesprekken worden gevoerd met werknemers die uw bedrijf vrijwillig of onvrijwillig verlaten. Ze bieden u de mogelijkheid om feedback te krijgen van werknemers over hun ervaring met uw bedrijf en hun mate van tevredenheid.

4. Prestaties

Dit is nog een kans voor u om met uw werknemers om de tafel te gaan zitten en hun werk te bespreken. Dit is een kans om niet alleen feedback van werknemers te krijgen, maar ook om hen feedback te geven over hun prestaties. Het is belangrijk om trainingen of opleidingen te koppelen aan reflectiepunten van werknemers voor optimale performance management.

5. Focusgroepen voor werknemers

Focusgroepen zijn een meer informele manier om met werknemers te overleggen en hun feedback te krijgen. Ze kunnen worden gebruikt om een specifiek onderwerp of probleem te bespreken, of ze kunnen meer algemeen van aard zijn. Focusgroepen zijn een geweldige manier om verschillende perspectieven van een groep werknemers te krijgen.

6. Informele gesprekken

Informele gesprekken met werknemers kunnen een goede manier zijn om te peilen hoe zij zich voelen. Deze gesprekken kunnen overal en altijd plaatsvinden. Ze kunnen zo simpel zijn als een werknemer vragen hoe hun dag verloopt, of het kunnen meer diepgaande gesprekken zijn over specifieke onderwerpen.

7. Observatie

Observatie is een andere geweldige manier om te controleren hoe het met uw werknemers gaat. Dit kan informeel gebeuren, door gewoon werknemers te observeren terwijl ze werken, of het kan formeler gebeuren, door observaties uit te voeren met een specifiek doel voor ogen. Hoe u het ook doet, observatie kan een waardevolle manier zijn om erachter te komen hoe uw werknemers zich voelen.

Zoekt u als werkgever naar een betere aanpak om werknemertevredenheid te analyseren en een boost te geven? Bekijk dan eens de MTO aanpak van Dialog. Zij hijzen werknemerstevredenheidonderzoek in een nieuw jasje met innovatieve en concrete doelstellingen.